DISCLAIMER

Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om jou informatie over ons kantoor te verstrekken. Wij streven ernaar om onze website voortdurend actueel te houden, maar kunnen er niet voor instaan dat bepaalde inhoud niet meer volledig of actueel is.


Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Onze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door ons gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites zijn wij niet aansprakelijk.Copyright
Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voogd Adviseurs.